NEW-GAME.NET - Ogólne Warunki Umowy

§1
Oświadczenie

1. NEW-GAME.NET to bezpłatna gra, administracja projektu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w niej występujące, a także za niedostępność gry. Gracz nie ma prawa do żadnych roszczeń, a także do ponownego ustawienia uzyskanych wcześniej wyników w grze, w przypadku błędów serwisowych, bądź oprogramowania itp.

§2
Członkostwo

1. Członkostwo w NEW-GAME.NET rozpoczyna się po rejestracji konta na serwerze gry, bądź forum NEW-GAME.NET. żytkownik może zakończyć swoje członkostwo w dowolnym czasie poprzez skasowanie jego własnego konta, bądź w wyniku usunięcia konta przez Administratora wtedy, kiedy dojdzie do naruszenia Warunk?ów Użytkowania bądź Regulaminu Forum i Gry NEW-GAME.NET (zamieszczonych na forum gry.) Ostateczna decyzja o kasacji konta użytkownika należy do zarządu projektu NEW-GAME.NET. Każde naruszenie Warunków użytkowania, regulaminu forum/gry może spowodować zakończenie członkostwa.

§3
Treść/Odpowiedzialność

1. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treści wysyłane przez graczy między sobą (pornografia, teksty rasistowskie, obraźliwe, bądź w jakikolwiek sposób naruszające prawo). Mogą one jednak doprowadzić do zablokowania lub skasowania konta użytkownika, który je publikuje.

§4
Ograniczenia użytkowania

1. Użytkownik może posiadać jedno konto na danym serwerze, złamanie tej reguły może doprowadzić do skasowania/zablokowania konta. Dzielenie się kontem (używanie jednego konta przez wielu graczy) jest niedozwolone. Szczegółowe reguły gry znajdują się na Forum NEW-GAME.NET, w zakładce Pomoc w grze, bądź na stronie głównej gry. Administratorzy mają prawo do zablokowania konta użytkownika. Blokada może być trwała lub na określony czas. Czas trwania blokady jest ściśle określony w tabeli kar (SOK).

§5
Uprawnienia administratora dotyczące kont graczy

1. Wszystkie konta, łącznie z surowcami, statkami itd. są własnością NEW-GAME.NET. Zabrania się sprzedawania konta, surowców w celu pozyskiwania pieniędzy. Dozwolone jest bezpłatne, ostateczne przekazanie konta, a także handlowanie surowcami wewnątrz serwera gry wg reguł panujących w grze.

§6
Odpowiedzialność

1. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku użytkowania NEW-GAME.NET.

§7
Niedozwolone zachowania

1. Zabrania się:
1.1 używania programów, skryptów itd. wywołujących zakłócenia w funkcjonowaniu gry.
1.2 celowe wywoływania nadmiernego obciążenia serwera.
1.3 blokowania, usuwania reklam zamieszczonych przez administratorów NEW-GAME.NET w celu utrzymania serwera.
2. Jedyną dozwoloną stroną logowania jest strona główna NEW-GAME.NET, zabrania się otwierania stron NEW-GAME.NET za pomocą innych programów niż przeglądarki internetowe. Używanie tzw. botów (dotyczy to programów, które symulują obecność gracza na koncie, programy "autofs", czy też powiadomienie sms o ataku) jest zabronione i grozi kasacją konta.

§8
BETA UNI

1. BETA UNI jest to serwer testowy. W przypadku błędów gry administratorzy:
1.1 nie zwracają surowców, które zniknęły.
1.2 nie przywracają stanu floty po zaginięciu.
1.3 mają prawo zbanować użytkownika celowo wykorzystującego błędy gry.
1.4 maja prawo odmówić dostępu do gry użytkownikowi który celowo wprowadza zamieszanie i utrudnia doskonalenie gry, bez podawania przyczyn.
2. Gracze są zobowiązani do zgłoszenia błędu administratorom, w przypadku świadomego zatajenia takiej informacji i świadomego używania błędów konto może zostać zablokowane przez Administratora.

§9
Klauzula zmian

1. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany lub rozszerzenia tych warunków użytkowania w dowolnym czasie. Taka zmiana lub uzupełnienie zostanie przedstawione na Forum stronie głównej przynajmniej na tydzień przed wejściem nowego OWU w życie.


Login
smotri-cifru